cover 11 copyசபா.ஜெயராசா

ஓய்வுநிலை பேராசிரியர்

உளவியல் என்பது வரலாற்று வளர்ச்சியுடனும் பண்பாட்டு இறுக்கங்களுடனும் கட்டுமை (CONSTRUCT) செய்யப்பட்ட வடிவமாக உள்ளது. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அனுசரணையான பிரயோக வடிவமாகவும் அது அமைந்துள்ளது. அத்தகைய இறுகிய பிடியிலிருந்து விடுபட்டு மாற்று உளவியலைக் கட்டியெழுப்புதலே உற்றறி உளவியல், விடுதலை உளவியல் (LIBERATION PSYCHOLOGY) எதிர் உளவியற் சிகிச்சையியல் (ANTI PSYCHIAITRY) ஆகியவற்றின் நோக்கமாகும் அதிகாரத்துக்குச் சேவை செய்வதில் இருந்து உளவியல் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். என்பது மாக்சியத்தின் முன்மொழிவு.

 அறிமுகம்

ஆங்கிலத்தில் Critical Theory என்பதற்குரிய தமிழ் வடிவமாக உற்றறிக் கோட்பாடு என்பதைப் பயன்படுத்தலாம். இக் கோட்பாடு சமூகவியல் சிந்தனைகளை அடியொற்றி வளர்ச்சியுற்று வந்தது. இவற்றையும் சமூக வரலாற்றுப் பின்புலத்தில் ஊடுருவ ஆராய்ந்து பொருத்தமான தீர்மானங்களை புறநிலையாக மேற்கொள்ளல் உற்றறிக் கோட்பாட்டின் மையப் பொருளாகின்றது. குறிப்பாக சமூகம், வரலாறு, கருத்து நிலை, உளவியல், பண்பாடு, கலை இலக்கியம் உள்ளிட்ட துறைகளில் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றது.

உற்றறி உளவியல் (CRITICAL PSYCOLOGY) என்பது மரபு வழியான உளவியல் மற்றும் சீர்மிய முன்னெடுப்புக்களைக் கேள்விக்குள்ளாக்கி வருகின்றது. அவற்றின் அடிப்படையான குறைபாடுகளையும் மட்டுப்பாடுகளையும் வெளிப்படுத்தி மேலெழுகின்றது.

அதேவேளை உற்றறி உளவியல் பற்றிய அறிவு எமது சூழலில் வறிதாகவே உள்ளது. பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆசிரியர் கல்விப்பாடத்திட்டங்களில் உற்றறி உளவியல் உள்ளடக்கப்படாதிருத்தல் அறிவுப் பரப்பில் பெரும் இடைவெளியைத் தோற்றுவித்துள்ளது. உளவியற் புலத்தில் ஒரு முற்போக்கு விசையாக உற்றறி உளவியல் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது. பிரதான உளவியல் நீரோட்டத்துக்கு அது அறை கூவல் விடுத்துள்ளது.

பிரதான நீரோட்ட உளவியல் நடத்தைகளை தனியாள் என்ற தளத்திலும் தனியாள் மட்டத்திலும் நின்று விளக்கி வருகின்றது. நடத்தைகளை உருவாக்கும் சமூகத் தளத்தையும் சமூக வர்க்கங்களுக்கிடையில் அமைந்த அதிகாரத் தொடர்புகளையும் முரண்பாடுகளையும் நோக்காத ஒற்றைப் பரிமாண நிலையில் மரபு வழி உளவியல் செயற்பட்டுக் கொண்டிருத்தல் குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்ந்து மாணவர் எழுச்சி, தொழிலாளர் போராட்டங்கள், சமூக அவலங்கள், மேலாதிக்க ஒடுக்கு முறையின் குரூர வடிவங்கள், அழுத்தங்களுக்கு உள்ளான இனங்கள் எழுச்சி கொள்ளல் முதலியவற்றுக்கான உளவியற் பின்புலத்தை பிரதான நீரோட்ட உளவியலால் விளக்க முடியாதுள்ளது.

 

மார்க்சியக் கருத்தியல்

ஆந்நிலையில் மார்க்சியக் கருத்தியலை அடியொற்றி உளவியலைக் கட்டியெழுப்பும் செயற்பாடுகள் மேற்கிளம்பின. ஜேர்மனியில் அத்தகைய செயற்பாட்டை முன்னெடுத்தவர் குலஸ் கொல்ஸ்காம் (KLUS HOLZKAMP 1927-1995). கார்ல் மாக்ஸ் எழுதிய “அரசியற் பொரளாதாரத் திறனாய்வு” என்ற நூல் அவரிடத்து ஆழ்ந்த செல்வாக்கை ஏற்படுத்தியது. அவரே உற்றறி உளவியலுக்கு அடித்தளமிட்டார். அவர் எழுதிய "உளவியல் அடிப்படை” என்ற நூல் உற்றறி உளவியலின் கருத்து வலிமையையும் செயலாற்றலையும் அருட்டி விட்டது. மரபுவழி உளவியலின் அடிப்படைகளை மறுதலிக்கும் மாற்றுக் கருத்துக்கள் மாக்சியர்களால் உரத்து முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன. வளர்ச்சி உளவியல் தொடர்பான பழைய கருத்துக்களை வைக்கோட்சி (1896 1934) புரட்டிப் போட்டார். மனித வளர்ச்சியும் கற்றலும் சமூகத்தால் நிகழ்த்தப்படும் இடை நிகழ்த்துகையுடன் இணைந்த செயன்முறை” (SOCIALY MEDIATED PROCESS) என்பதை ஆதாரங்களுடன் வெளிப்படுத்தினார். அதனை அடியொற்றியே: “அண்மை விருத்தி வலயம்” (ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT) என்பதை அவர் அறிகை உளவியலில் முன்வைத்தார்.

மார்க்சிய தளத்தில் நின்று மாற்று உளவியலுக்கு வலுவூட்டிய பிறிதோர் ஆய்வாளர் அலெக்சி லியோன்டியோவ் (ALEKSEY LEONTYEV, 1903-1979). மனிதநடத்தை என்பது உயிரியல் சார்பானது மட்டுமன்றி பண்பாட்டு வரலாற்று அடிப்படைகளுடனும் தொடர்புடையது என அவர் விளக்கினார். வரலாறு தொடர்பான மார்க்சின் பொருண்மிய இயங்கியல் அணுகுமுறையினை அவர் மனித நடத்தை உருவாக்கத்துடன் தொடர்புபடுத்தினார். மனித அறிகையானது சமூக வினைப்பாட்டின் ஒன்றிணைந்த பகுதியாக இருத்தலை வலியுறுத்தினார்.

மனிதர் உருவாக்கிய மொழி மற்றும் தொடர்புக் கருவிகளுக்குமிடையே நிகழும் இடைநிகழ்த்துகையுடன் நடத்தை மேற்கிளம்புவதாக அவர் சுட்டிக் காட்டினார். மனித வினைப்பாடுகள், சமூக நடப்பியலின் இணைப்பில் எழுவதை பிரதான நீரோட்ட உளவியலால் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்க முடியவில்லை என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தினார்.

 

மாக்சிய இயங்கியல்

மார்க்சிய இயங்கியலை அடியொற்றி மனித ஆளுமை உருவாக்கத்தை விளக்கியவர்களுள் முக்கியமானவர் லுசியன் செவே (LUCIEN SEVE, 1926- 2020). அவர் எழுதிய மார்க்சியமும் ஆளுமைக் கோட்பாடும்” என்ற நூல் உலகளாவிய நிலையில் கூர்ந்த கவனயீர்ப்பபைப் பெற்றது.

 

மார்க்சிய நோக்கில் மனித ஆளுமை உருவாக்கத்தை விளக்க வந்த அவர் முன்னைய ஆளுமைக் கோட்பாடுகளின் போதாமையையும், மட்டுப்பாடுகளையும் அவற்றின் இயலாமையையும் வெளிப்படுத்தினார்.

கான்ஸ் ஐஸ்னாக் உருவாக்கிய ஆளுமைக் கோட்பாட்டை அவர் அடியோடு நிராகரித்தார். சமூக மீள் உருவெடுத்தலுக்கும் (SOCIAL REPRODUCTION) தனி மனிதருக்குமிடையே நிகழும் ஊடு நிகழ்த்துகையுடன் இணைந்த வடிவமைப்பாக ஆளுமை உருவாக்கம் பெறுவதாக லுசியன் செவே விளக்கினார். ஆளுமை என்பது சமூக இருப்பையும், சமூக நிலவரங்களையும், சமூக முரண்பாடுகளையும் எதிர் கொண்ட இணக்க நிைைல வடிவமாகின்றது. இவ்வாறான வளர்ச்சிச் சிந்தனைகளின் பின் புலத்திலே தான் உற்றறி உளவியல் உருவாக்கம் பெற்றது. (உற்றறி கோட்பாட்டைத் திறனாய்வுக் கோட்பாடு” என்று மொழி பெயர்த்தல் தவறானது. அந்த மொழிபெயர்ப்பு கருத்தைச் சரியான முறையில் கையளிக்கத் தவறி விடுகின்றது.)

 

அதிகாரம்

அதிகாரமும் அதன் கட்டமைப்பும், நுண்பாக நிலையில் அதன் ஊடுருவலும் மனித உடலையும் உள்ளத்தையும் அழுத்தங்களால் பணியச் செய்வதும், பிரதான நீரோட்ட உளவியல் அணுகுமுறைகளால் கவனத்திற் கொள்ளப்படாத விசைகளாக உள்ளன.

எங்கும் எதிலும் நிறைந்த பொருளாக அனைத்திலும் ஊடுருவி நிற்கும் விசையான அதிகாரத்தின் இயல்பினை மிசேல் பூக்கோ (MICHEL FOCHULT, 1926 1984) விளக்கினார். அவரது சிந்தனைகளும் உற்றறி உளவியலாளரான குலஸ்கொலஸ்காம் மீது செல்வாக்கை ஏற்படுத்தியது.

ஏற்கெனவே அதிகாரம் பற்றி விரிவான ஆய்வும் விளக்கங்களும் மாக்சிய அறிகையில் நீடு நிலைத்திருந்தன. அரசு என்பது அதிகாரத்தின் மேலோங்கிய வடிவமாக மாக்சியம் விளக்கியது. மனித உழைப்பைப் பறித்தெடுத்தலுக்கும் அதிகாரத்துக்குமுள்ள தொடர்பை மாக்சியம் மேலும் விபரமாக விளக்கியது. அதிகாரக் கட்டமைப்பை மாற்றியமைத்தல் வாயிலாகவே மனித ஆளுமையின் நிறைவான வளர்ச்சியை எட்ட முடியும் என்பது உற்றறி உளவியலின் பிரதான முன்மொழிவு. மனிதரை ஆக்கிரமித்து நிற்கும் கருத்தியல் வடிவங்கள் மீதும் அறிவு சார்ந்த எதிர்க்கட்டுமானங்கள் மீதும் உற்றறி உளவியல் கவனம் செலுத்துகின்றது.

மனிதரை மூடியுள்ள கருத்தியலில் (IDEOLOGY) இருந்து விடுவித்தல் முக்கியமானது. பயனற்ற கருத்தியல் சுமையான வாழ்வையே உருவாக்குகின்றது. அதனால் விடுதலையை எட்ட முடியாத ஒடுக்குமுறை நிகழ்த்தப்படுதலை மாக்சிய உளவியலாளர் தெளிவுபடுத்துகின்றனர்.

அதிகாரமும் ஓடுக்குமுறைக் கருத்தியலும் ஒன்றிணைந்து நிற்றலை அறிந்து கொள்ள முடியாத மூடல் நிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மனிதரை மேலெழ விடாது மறைத்துள்ள அடிமைக் கவிப்பிலிருந்து விடுவித்தல், மாக்சிய உளவியற் கோட்பாட்டின் உரத்த முன்மொழிவாக உள்ளது.

 

உற்றறிக் கோட்பாடு

உற்றறி கோட்பாடு, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தனிப்புலமையாக அமையாது அனைத்து அறிவுத் துறையின் வீரியத்தையும் உள்வாங்கிக் கொள்கின்றது. அவற்றின் ஒன்றிணைப்பையும் வலியுறுத்தி நிற்கின்றது. பிளவுபட்ட அறிவுத் தளத்தில் நின்று நடப்பியலைத் தரிசிக்க முடியாதென்பது அக்கோட்பாட்டாளார்களின் முடிவு.

சமூகத்தை விளக்குவது மட்டும் அறிவாகாது. சமூகத்தை மாற்றியமைத்தலே மேலான அறிவாகின்றது. சமூகத்தில் நேர்நிலை மாற்றத்தை உருவாக்காது, உளவியல் அழுத்தங்களில் இருந்து மனிதரை முற்றுமுழுதாக விடுவித்துவிட முடியாது. சமூகமாற்றம் நிகழும் வரை பொருளாதார உற்பத்தி விசைகளும், அவற்றோடு இணைந்த மேல் அழுத்தங்களும். மனித மனங்களை அலையச் செய்த வண்ணமே இருக்கும்.

 

உற்றறி உளவியல்

உளவியல் என்பது வரலாற்று வளர்ச்சியுடனும் பண்பாட்டு இறுக்கங்களுடனும் கட்டுமை (CONSTRUCT) செய்யப்பட்ட வடிவமாக உள்ளது. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அனுசரணையான பிரயோக வடிவமாகவும் அது அமைந்துள்ளது. அத்தகைய இறுகிய பிடியிலிருந்து விடுபட்டு மாற்று உளவியலைக் கட்டியெழுப்புதலே உற்றறி உளவியல், விடுதலை உளவியல் (LIBERATION PSYCHOLOGY) எதிர் உளவியற் சிகிச்சையியல் (ANTI PSYCHIAITRY) ஆகியவற்றின் நோக்கமாகும் அதிகாரத்துக்குச் சேவை செய்வதில் இருந்து உளவியல் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். என்பது மாக்சியத்தின் முன்மொழிவு.

மேட்டுமை உளப்பாங்குடன் தொழிற்படும் உளவியலும், உளவளத்துணை என்ற சீர்மிய நடவடிக்கைகளும் சிகிச்சை முறைகளும் நடைமுறைப் பயனற்றவை.

பொருள் சார்ந்த பண்பாட்டுடன் மக்கள் நெருங்கிய தொடர்புகளையும் இறுகிய இணைப்புக்களையும் வைத்துள்ளனர். அவை பற்றிய தெளிவான விளக்கமின்றி மனித நடத்தைகளையும் சிந்தனைக் கோலங்களையும் புரிதலுக்கு உள்ளாக்க முடியாது. அத்தகைய அணுகுமுறையை கைவிட்ட உளவியற் செயற்பாடுகள் குறைபாட்டுடன் இயங்குபவையாகவே மீண்டெழும் என மாக்கசியம் இடித்துரைக்கின்றது.

வரலாற்று வளர்ச்சியில் உருவாக்கம் பெற்ற சமூக உருவமைவை (SOCIAL FORMATION) விளங்கிக் கொள்ளலும் மனித உளவியற் செயற்பாடுகளை வடிவமைத்துக் கொள்வதில் அதன் பங்கும் ஆழ்ந்த நோக்குதலுக்கு உரியவை என உற்றறி உளவியல் வலியுறுத்துகின்றது.

 

செயலியக்கக் கோட்பாடு

மாக்சியப் பின்புலத்தில் உருவாக்கம் பெற்ற பிறிதொரு கருத்து வடிவமாக இருப்பது "செயலியக்கக் கோட்பாடு” (ACTIVITY THEORY). அக்கோட்பாட்டை உருவாக்குவதில் ருபின்ஸ்டைன் மற்றும் வைக்கோட்சி ஆகியோர் பங்கு கொண்டனர். மனிதருக்கும் புற உலகுக்குமிடையே நிகழும் இலக்கு நோக்கியதும் நிலைமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகளை அக்கோட்பாடு விளக்குகின்றது. சுமூகப்பண்பாட்டுப் பின்புலத்துடன் தொடர்புபடுத்தி மனித நடத்தைகளை விளங்கிக் கொள்வதற்குரிய ஏற்பாடாகவும் அது அமைந்துள்ளது.

செயலியக்கக் கோட்பாடு செயற்படுவோர், இடைவினையுடன் தொடர்புடையோர், பொருள்கள், கருவிகள், மனித செயற்பாடுகளை ஒழுங்கமைக்கும் விதிகள், சட்டங்கள், சமூக இயல்பு ஆகியவற்றின் பின்புலத்துடன் தொடர்புபடுத்திய உளவியல் விளக்கத்தை விளக்குகின்றது. மனிதர் எதிர் நோக்கும் பன்முகச் சவால்களின் மூலவூற்றுக்கள் அங்கு பகுத்து நோக்கப்படுகின்றன. மாக்சிய நெறி உளவியலைப் பரந்து விரிந்து ஆழ்ந்த சமூக இயங்கியலுடன் தொடர்புபடுத்துகின்றது.

 

நடைமுறை

சமகால உலகில் முன்னர் அனுபவித்திராத நெருக்கடிகளையும் அழுத்தங்களையும் அவலங்களையும் மனிதர் அனுபவிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். கல்வி நிலை, தொழில் நிலை, அரசியல் நிலை, பண்பாட்டுநிலை, மேலாதிக்க நிலை முதலியவற்றால் அழுத்தங்கள் வகைதொகையின்றிச் சுமத்தப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக சமூக மாற்றத்தை அடியோடு நிகழ்த்தாது தனித்துச் சீர்மிய நடவடிக்கைகளால் மட்டும் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண முடியாது.

உலகளாவிப் பரந்து வளர்ந்து மக்கள் மீது அழுத்தங்களை ஏற்படுத்திய வண்ணம் இருக்கும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், அவற்றுக்கு அனுசரனை செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் அரசுகள், தமது சுரண்டல் ஆதிக்கத்தைப் பலப்படுத்த மத அடிப்படை வாதம், மொழி மேலாதிக்கம், இனத்துவ மாயையைக் கட்டவிழ்த்தல் முதலாம் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடல், தேசிய இனங்களை ஒடுக்குதல், பன்மைத்துவத்தை மறுதலித்தல் ஆகிய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை முன்னெடுத்தலில் அரசுகள் ஈடுபட்ட வண்ணம் உள்ளன.

சுரண்டலும் ஓடுக்குமுறைகளும் பல்வேறு வடிவங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அவற்றின் பின்புலத்தில் பல்வேறு உளவியற் பிரச்சினைகளுடன் வாழும் மனநிலை உருவாக்கம் பெறுகின்றது. மரபுவழி உளவியலாலும் சீர்மிய நடவடிக்கைகளாலும் அவற்றுக்குத் தீர்வு கண்டறிய முடியாத தவிப்பு நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அந்நிலையில் தனிமனித நிலைப்பாட்டோடு உளவியலைக் கட்டுப்படுத்தாது சமூக இயங்கியலோடும், சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் விசைகளோடும் உளவியலை இணைக்க வேண்டியுள்ளது. அதனையே மாக்சியமும் உற்றறி உளவியலும் விடுதலை உளவியலும் வலியுறுத்துகின்றன.

 

எமது சூழல்

மேலும் மார்க்சிய கருத்தியல் பின்புலத்தில் இருந்து எழுகை பெற்ற உற்றறி உளவியல், விடுதலை உளவியல், ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான கல்வி முதலானவை தனித்து அறிகை சார்ந்த வடிவங்களாக மட்டுமன்றி பிரயோக நீட்சிகளையும் கொண்டுள்ளன. எமது சூழலில் காலனித்துவ நீக்கம் என்பது மேலோட்டமாக நிகழ்ந்த ஒரு செயற்பாடாக இருக்கின்றதே அன்றி, அதன் அடியாழங்கள் இன்னும் நீடித்த வண்ணமே இருக்கின்றன. ஒடுக்கு முறைகள் தொடர்கின்றன. கல்வியில் பரீட்சை முறைகளில் பண்பாட்டில் ஆளுமை உருவாக்கத்தில் காலனித்துவ ஆழம் இன்னும் நீடித்த வண்ணமே உள்ளது. அனைத்திலும் காலனித்துவ கற்றலுக்கு எதிரான போராட்டம் பல முனைகளிலும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டி உள்ளது.

நமது பின்புலத்தில் தேசிய இனங்களை ஒடுக்குவதற்கு கல்வியும் தொழில் வழங்கலும் பயன்படுத்தப்படுதல் காலனித்துவத்தின் பிறிதொரு நீட்சியை புலப்படுத்தும். எங்களுக்கென வளமான கல்வி மரபு இருந்தது என்பதும் ஆளுமை உருவாக்க உளவியல் செயன்முறை இருந்தது என்பதும் சீர்மிய முன்னெடுப்புக்கள் நிகழ்ந்தன என்பதும் பழங்கதையாகி காலனித்துவ கவிப்பால் வலிதாக மூடப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் இருந்து விடுதலை பெற மாக்சியச் செழுமையுடன் மேலோங்கிய உற்றறிக் கோட்பாட்டினை பொருத்தமான எழுநடைப்படுத்தலுடன் கல்வியிலும் ஆசிரிய உருவாக்கத்திலும் பரீட்சை முறைகளிலும் பயன்படுத்த வேண்டி உள்ளது. தொடர்ந்து உற்றறி உளவியல் பிரயோக நிலைப்பட்ட அணுகுமுறைகளையும் திறனாய்வுகளையும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும்.

 

காலனித்துவ நீக்கம்

தமிழ் மரபில் உருவாக்கம் பெற்ற கல்விச் சிந்தனைகள், உளவியற் சிந்தனைகள், ஆளுமை உருவாக்கச் சிந்தனைகள் ஆகியவற்றைத் தேடுவதற்கும் முன்னெடுப்பதற்கும் விசை கொடுக்கும் கருத்தியலாக அமைவது உற்றறிக் கோட்பாடு. இது அறிவு நிலையிலும் நடைமுறைப் பிரயோக நிலையிலும் ஆழ்ந்து முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். தென்னமெரிக்காவிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும் நிகழ்ந்து வரும் காலனித்துவ நீக்கம் பெயரளவில் ஒரு மேற்கவிப்பு நீக்கமாக மட்டுமன்றி, ஆழ்ந்து ஊடுருவிய நீக்கமாக அனைத்துத் துறைகளையும் மீட்டெடுக்கும் விசையாகவும் அமைந்தமைக்குக் காரணம் அவர்களிடத்து நிகழ்ந்த உற்றறி உரையாடலும் விடுதலை உளவியலும் பலமாக இருந்தமை ஆகும். அத்தகைய ஒரு நீட்சியும் விசையும் எமது சூழலில் ஏற்படுவதற்குரிய ஏற்பாடுகள் கல்வியியலிலும் கலைத்திட்டத்திலும் ஆசிரிய வாண்மை உருவாக்கத்திலும் இடம்பெறவில்லை. இதனை ஆசிரியம் இதழ் நுட்பமாகவும் திறனாய்வு நோக்கிலும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். இன்னொருபுறம் விஞ்ஞானக் கல்வி எமது பண்பாட்டுச் சூழலில் ஊறிச் சுவறும் வகையில் திட்டமிடப்படவில்லை . அன்னியமாகிய ஓர் அறிவுப் புலமாகவே விஞ்ஞானக் கல்வி கையளிக்கப்படுகின்றது. விஞ்ஞானப் புலங்களில் உருவாக்கம் பெறுவோர் சமூக அறிவிலிருந்து தூர விலகி நிற்கும் ஒற்றைப் பரிமாணம் உடையோராய் ஆக்கப்படுகின்றனர் சீனாவிலும் ருசியாவிலும் அந்த இடைவெளி ஒடுக்கப்பட்டு சமூகப் பயன் எட்டச் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் கலை மற்றும் சமூக அறிவுத் துறைகளில் உருவாக்கம் பெறுவோர் நடப்பியல் முரண்பாடுகளை அறிந்திராத காலனித்துவக் கல்வி ஒடுக்கத்தில் நிற்குமாறு கட்டமைப்புச் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அதாவது காலனிய அதிகாரக் கட்டமைப்பு மற்றும் காலனிய உளவியல் மயப்பட்ட அறிவுச் சிந்தனை புலங்களில் இன்னும் விடுதலை உளவியல் விடுதலைக் கோட்பாடு நிலை நின்ற செயற்பாடுகளுக்கான நகர்வுகள் போதாமையாக உள்ளன.

 

நிறைவாக.....

"நமக்கென்று ஓர் நலியாக் கலை மரபு” இருந்தது மட்டுமல்ல, நலியாக் கல்வி மரபும் உளவியல் மரபும் இருந்தமைக்கான தேடல் எந்த அளவில் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை நோக்கிய அசைவு விடுதலைக்கான கல்விச் செயற்பாடுகளின் பரிமாணங்களில் ஒன்றாகின்றது. சமூக அசைவிலும் கல்வி அசைவிலும் நிகழும் முரண்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்வதற்கு மட்டுமன்றி, மீண்டெழுவதற்குமான வழிமுறைகளை மேற்கொள்வதற்குரிய கருத்தியல் பலத்துடன் முன்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும். இதற்கு உற்றறிக் கோட்பாடு, உற்றறி சிந்தனை, உற்றறி உளவியல் போன்றவை முதன்மையான கருத்தியல் விசைகளாக அமையும்..

 

கட்டுரைகள்

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் "ஆக்கம், விரிசிந்தனை, தற்துணிவு, தீர்மானம் எடுத்தல், பிரச்சினை விடுவி;த்தல், நுணுக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு சிந்தனை, அணியினராக வேலை செய்தல், தனியாள் இடைவினைத் தொடர்புகள்,...

கல்வி என்பதற்குப் பொதுவான பல வரையறைகள் உள்ளன. எல்லா வரையறைகளும் பொதுவான ஒரு கருத்து, நடத்தையில் விரும்பத்தகுந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் கல்வி. கல்வி என்பது வெறும் அறிவு மட்டுமல்ல, பண்புகள்,...

ஜப்பானிய ஆரம்பக்கல்வி உலகப்புகழ் வாய்ந்தது; அதற்கு ஒரு காரணம் அந்நாட்டின் கல்வி முறையில் காணப்படும் சமத்துவ அம்சம். ஆற்றல்களின் அடிப்படையில் மாணவர்களைப் பிரித்து வைத்துக் கற்பிக்கும் முறைமை...

"வரலாற்றுச் செயற்பாடுகள் என்பன வெறும் சம்பவங்களல்ல. அவற்றுக்கு ஓர் உட்புறம், அதாவது ஒரு சிந்தனைப் புறம் உள்ளது." ஆர். சி. கொலிங்வூட்வரலாற்றியலறிஞர். பெரிதும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மேற்கோள்...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் இலங்கையில் பொதுக் கல்வித் துறையில் மாணவர்களது கல்வி விருத்தியில் முக்கியமான செயற்பாட்டு அம்சம் கலைத்திட்ட அமுலாக்கம் ஆகும்.  கலைத்திட்ட அமுலாக்கமானது திட்டமிடப்பட்ட...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் ஆசிரியர் அறிமுகம் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் சகாப்தம் பெரும்பாலும் ஒரு தொழில்நுட்ப சகாப்தமாககருதப்படுகிறது. தொழில்நுட்பம், இன்று மிக முக்கியமான பாத்திரத்தை வகிக்கிறது.எங்கள்...

 சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் ஆசிரியர் "பனிப்போர் காலம் முடிவடைந்தது உலகம் ஒரு ஒழுங்கில் அமெரிக்கா தலைமையில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கின்றது. இந்த ஏகாதிபத்தியம் தனக்கு விசுவாசம் உள்ள கல்விமுறையினை...

வாழ்க்கைமுறை

பதட்டம், பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு விதங்களில் மனிதர்களைப் பாதிக்கிறது. பதட்டம் என்பது ஒரு மனநோயன்று.ஆனால், அதைத் தொடக்கத்திலேயே நாம் கிள்ளியெறிய மறந்தால் அது மனநோய்க்கு வித்தாகிவிடக்கூடும். எனவே...

கோபத்துக்குக் கொள்ளி வைப்போம்ஆனந்தத்தை அள்ளி வைப்போம் !” ‘கோபமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும், அறுபது வினாடி ஆனந்தத்தைத் தொலைத்து விடுகிறோம்’என்கிறார் ரால்ப் வால்டோ. ஆனந்தமும் கோபமும் எதிர் எதிர்...

இப்போதெல்லாம், தொழில்நுட்பம் குழந்தைகளின் வளர்ப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? ஆம், உண்மையில், தொழில்நுட்பம் இப்போதெல்லாம் எல்லா இடங்களிலும் ஆதிக்கம்...

சிவபாலன் இளங்கோவன், மனநல மருத்துவர் கல்வி மட்டுமல்ல; ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டினாலும்கூடக் குழந்தைகள் இந்தக் காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த இரண்டையும் கணக்கில்கொள்ளும்போது இந்தப்...

தடங்கள்

வி.அனோஜன் "நேரம் என்பது இவரது வாழ்வின் முக்கிய உயிர்நாடி. பாடசாலை என்றாலும் சரி ஆலயம் என்றாலும் சரி ஊரின் சமூகசேவை விடயங்கள் என்றாலும் சரி கடிகாரத்தின் முட்களை விட வேகமாகச்சுழன்று முன்வரிசையில்...

ச. தேவமுகுந்தன் ஆறுமுகம் சரஸ்வதி தம்பதிகளுக்கு மூன்றாவது மகனாக உதித்தவர் திருமுருகன். தாயும் தந்தையும் ஆசிரியர்கள் என்பதோடு சைவ பாரம்பரிய குடும்ப பின்னணியையும் கொண்டவர்கள், அன்பும் பண்பும்...

18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் – 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் தொழிலாளிகள் பலரும் நாளொன்றுக்கு 12 முதல் 18 மணி நேரக் கட்டாய வேலை செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்....

- மதுசூதனன் தெ. -  பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே மகா வித்துவான்கள், புலவர்கள், கணக்காயர்கள், கவிராயர்கள் போன்றோர்கூடப் பழந்தமிழ் நூல்கள் பற்றிப் பெருமளவு அறியாமையில் மூழ்கிக் கிடந்தனர்....

சினிமா

சினிமா

பொறியியல் படிப்பை கஷ்டப்பட்டு முடித்த கார்த்திக்கிற்கு (ஹரீஷ் கல்யாண்) திருமணம் செய்துவைக்க பெற்றோர் முடிவெடுத்து, பெண் பார்க்கப் போகிறார்கள். ஆனால், தவறான வீட்டிற்குப் போய்விடுகிறார்கள்....

சினிமா

இந்த உலகம் இயங்குவதே பற்றுதலால் தான். ஏதோவொன்றின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றுதான் நம்மை, அதை நோக்கி இழுத்துச் செல்கிறது. பிடித்தோ பிடிக்காமலோ, எல்லாவற்றையும் மீறி நம்மை அதன்மீது பற்றி அழுந்தச்...

சினிமா

சினிமா என்பது பொழுதுபோக்கு என்பதைத் தாண்டி சமூகத்துக்குப் பல விஷயங்களைப் போதிக்கும் தளமாகவும் இருக்கிறது. அதனால் அடுத்த 18 நாட்களும் உலக அரங்கில் வெளிவந்த வைரஸ் தொற்று பற்றிய தரமான உலக சினிமாவைப்...

சினிமா

தங்கள் அடையாளத்தைத் தொலைக்க விரும்பாத ஐந்து இளம் சகோதரிகளின் இயலாமை நிறைந்த போராட்ட வாழ்வே ‘முஸ்டாங்க்’ (Mustang). 2015-ல் ஆஸ்கர் விருதுக்குத் தேர்வுசெய்யப்பட்ட இந்த துருக்கிய திரைப்படம் பெண்ணியத்...

ஆன்மீகம்

ரதிகலா புவனேந்திரன்நுண்கலைத்துறைகிழக்குப் பல்கலைகழகம்.   வந்தாரை வாழ வைக்கும் வன்னி மண்ணின் தலை சிறந்த ஊர்களில் முல்லைத்தீவும் ஆகும். இங்கு பழமையும், தொன்மையும் வாய்ந்த ஆலயங்களுள்...

குருந்தூர் மலையில் கிடைத்திருப்பதுஎண் பட்டைகளைக் கொண்ட அஷ்டதாராலிங்கம் ஆகும். காஞ்சி கைலாசநாதர்கோவிலிலும், திருவதிகை கோவிலிலும் கும்பகோணம் கூந்தூர் முருகன் கோவிலிலும் காணப்படுகிறது. இதன்...

உளவியல்

தன்னம்பிக்கைக்கும் கர்வத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் நிறைய பேருக்குத் தெரிவதில்லை. இரண்டுக்கும் இடையே நூலிழை வித்தியாசம் தான் இருப்பது போலத் தோன்றினாலும் அவை தரும் விளைவுகளில் மலைக்கும்...

- கி.புண்ணியமூர்த்தி- பிள்ளைப்பருவத்துக்கும் முதிர்ச்சிப் பருவத்துக்கும் இடைப்பட்ட பருவமே கட்டிளமைப்பருவமாகும். இப்பருவத்தில் ஒருவர் பிள்ளையுமல்ல முதிர்ந்தவருமல்ல இப் பருவம். ஆண், பெண் இரு...

புத்தகங்கள்

நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கும் மாணவர்களை உருவாக்குவது மட்டும் அல்ல ஒரு பள்ளியின் கடமை. விளையாட்டு வீரனை, நல்ல படைப்பாளியை, நல்ல பேச்சாளனை, நல்ல கவிஞனை, நல்ல நடிகனை, நல்ல சமூகப் போராளியை, நல்ல தலைவனை...

- அலெக்ஸ் பரந்தாமன்- ஈழத்து எழுத்தாளர் மா.சிவசோதி அவர்களின் இரண்டாவது சிறுகதைத்தொகுப்பும் மூன்றாவது வெளியீடுமாக பொதுவெளிக்கு வந்துள்ளது. ஜீவநதி வெளியீடாக 104 பக்கங்களுடன், 350/= விலையைத் தாங்கி...

குழந்தை ம.சண்முகலிங்கம்  அரங்கியல் பற்றிய அறிவுத்தேடல் அவசியப்பட்டுக் கொண்டு செல்லும் இக்காலக்கட்டத்தில் ''அரங்கியல்" என்று தலைப்பிடப்பட்ட இத்தொகுப்பு முக்கியமானதொரு படைப்பாக அமையும் எனக்...

தமிழ்த்தத்துவங்கள்

1. போர் என்பது ஆயுதம் ஏந்திய அரசியல், அரசியல் என்பது ஆயுதம் ஏந்தாத போர். —மா சே துங 2. துப்பாக்கியைக் கொண்டே உலகமுழுவதையும் திருத்தி அமைக்கலாம் என்று நம்மால் சொல்ல முடியும். போரைக் கொண்டே போரை...

 {youTube}/vQNdBDuis98{/youtube}1. இந்த உலகமே உன்னை திரும்பி பார்க்க வேண்டுமென்றால் நீ யாரையும் திரும்பி பார்க்காதே -  02. எதிர்பார்த்த போது கிடைக்காத வெற்றி எத்தனை முறை கிடைத்தாலும் அது...

X

Right Click

No right click