Skærmbillede 1458ஜப்பானிய ஆரம்பக்கல்வி உலகப்புகழ் வாய்ந்தது; அதற்கு ஒரு காரணம் அந்நாட்டின் கல்வி முறையில் காணப்படும் சமத்துவ அம்சம். ஆற்றல்களின் அடிப்படையில் மாணவர்களைப் பிரித்து வைத்துக் கற்பிக்கும் முறைமை ஜப்பானில் இல்லை. இவ்வாறு மாணவர்களைப் பிரித்து வைத்துக் (Ability groupng) கற்பிப்பது பல உலகநாடுகளில் பின்பற்றப்படும் ஒரு ஏற்பாடு. மேலைநாடுகள் இதனைப் பெரிதும் விரும்பித் தமது நாடுகளில் தற்போது அறிமுகம் செய்து வருகின்றன.


ஆற்றல் மிக்க மாணவர்களை இனங்கண்டு, அவர்களைத் தனியாக ஒருவகுப்பில் வைத்துக் கற்பிப்பதைப் பலரும் விரும்புவர். பல்வகை ஆற்றல் உள்ளவர்களை ஒரே வகுப்பில் வைத்துக் கற்பிப்பது ஆசிரியர்களுக்குச் சிரமமானது; அவர்களுடைய பணி சுமை நிறைந்ததாகிவிடும் என்பதால் அதனைப் பலரும் விரும்புவதில்லை.
பின்லாந்து நாட்டில் மாணவர்களை ஒன்றாக வைத்துக் கற்பிக்கும் முறைமை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. பின்லாந்துப் பிள்ளைகள் அண்மைக்காலங்களில் அடைந்துள்ள உயர்ந்த கல்வித் தேர்ச்சிகளுக்கு இந்த ஜப்பானிய முறைமையே காரணம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. ஐக்கிய அமெரிக்காவில் காலங்காலமாக மாணவர்கள் பிரித்து வைத்தே கற்பிக்கப்பட்டனர். ஆனால் தற்போது அங்கும் இம்முறையைக் கைவிடும் போக்கு தென்படுகின்றது. மாணவர்களைப் பிரித்து வைத்துக் கற்பிப்பதால், அவர்களுடைய கல்விச் சித்திகளில் பல வேறுபாடுகளை அவதானிக்க முடிந்தது. ஐக்கிய அமெரிக்காவில் எந்தப் பிள்ளையையும் பின்தங்கிவிட இடமளிக்கப்படக்கூடாது’ என்ற கொள்கை பின்பற்றப்படுகின்றது. இந்த இலக்கினை அடைய, மாணவர்களின் ஆற்றலைக் கருத்திற் கொள்ளாது, அவர்களை ஒன்றாக வைத்துக் கற்பிக்கும் ஜப்பானிய கல்வி ஏற்பாடு இன்று பெரிதும் விரும்பப்படுகிறது.
ஆற்றலில் வேறுபட்ட மாணவர்களை ஒன்றாக வைத்துக் கற்பிப்பதால், ஜப்பானியக் கல்விமுறை அதிக அளவில் சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுகின்றது. அந்நாட்டில் பெற்றோர்களின் சமூக, பொருளாதார அந்தஸ்து பிள்ளைகளின் கல்வித்தேர்ச்சியில் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாமைக்கும் இந்த ஏற்பாடே காரணம் என்பது ஆய்வாளர் கருத்து.
ஜப்பானிய கல்வி முறை உலகளாவிய ரீதியில் பாராட்டப்பட மற்றொரு காரணம் அங்கு மாணவர்களின் முழுமையான (dall- round) கல்வியில் அக்கறை செலுத்தப்படுவதாகும். அத்தகைய முறையில் பாட ஏற்பாடு அங்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவருந்தும் வேளையின் போது கூட மாணவர்கள் ஆரோக்கியமான முறையில் தமக்குள் சமூகத் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளப் பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றது. செல்வந்த நாடுகளில் மனிதத் தொடர்புகள் குறைந்து விட்டன; குடும்பங்கள் சிறுத்து விட்டன; சமூக மாற்றங்களின் காரணமாக இவ்வாறான நிலை தோன்றிவிட்டது. பெரும்பாலான பிள்ளைகள் குடும்பத்தின் கவனிப்பின்றி தமது உணர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியாதவர்களாகி விட்டனர்.
பிள்ளைகளின் நடத்தைகள் எல்லை மீறிச் சென்றுள்ளது. வன்செயல், பாலியல் நடத்தைகள் என்பன சீர்கெட்டுள்ளன. பாடசாலைகளில் (AIDS) தொடர்பான விடயங்களைக் கற்பிக்க வேண்டியுள்ளது. (HIV -AIDS) என்பவற்றைப் பாடசாலைகளில் தவிர்ப்பது பற்றி ஆசிரியர்களுக்கான ஏராளமான கையேடுகள் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளன; தவிர்ப்பதற்கான சகல வழிமுறைகளும் இருபால் மாணவர்களுக்கும் கற்பிக்க வேண்டிய நிலை மேலை நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் மேலை நாட்டுப் பாடசாலைகள் விஞ்ஞானக் கல்வி, கணிதக் கல்வி என்பவற்றில் தமது முழுக்கவனத்தையும் செலுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இப்பின் புலத்தில் ஆளிடைத் தொடர்புகளைப் பெரிதும் வலியுறுத்தும் ஜப்பானியக் கல்வி ஏற்பாடுகள் மேலை நாடுகளில் பெரிதும் விரும்பப்படுகின்றன.
ஜப்பானிய ஆசிரியர்கள் மத்தியில் இன்று வளர்ச்சியடைந்துள்ள பாட அவதான முறையும் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இம்முறையின் படி ஆசிரியர்களின் வகுப்பறைக் கற்பித்தலை மற்ற ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் அமர்ந்து அவதானிப்பர். இதனை Lesson Study Method என்பர். ஒரு ஆசிரியரின் கற்பித்தல் முறையை அவதானித்து யாவரும் அது பற்றிய ஆக்கபூர்வமான கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுகின்றனர். இதனால் ஆசிரியர்களின் கற்பித்தற் திறன் முன்னேற்றம் அடைய நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஜப்பான் நாட்டின் சகல அரசாங்க ஆரம்ப பாடசாலைகளிலும் இம்முறை பின்பற்றப்படுகின்றது. மேலை நாடுகளும் இவ்வாறான ஏற்பாட்டை ஏற்று நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன.
கல்வித் தேர்ச்சிக்கான சர்வதேச மதிப்பீட்டுச் சபையானது விஞ்ஞான, கணித கல்வியில் மாணவர் தேர்ச்சி பற்றிச் செய்த மதிப்பீட்டில் ஜப்பானிய மாணவர்கள் மிக உயர்ந்த புள்ளிகளைப் பெற்றனர். இதன் காரணமாகவே மேலை நாடுகள் ஹபாட அவதான’ முறையில் கூடிய அக்கறை செலுத்தத் தொடங்கின.
1995 இல் ஐக்கிய அமெரிக்கா, ஜேர்மனி, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளில் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களின் கணிதபாட வகுப்புகள் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டு ஆராயப்பட்டன. கலிபோனியாவில் பல்கலைக்கழக உளவியல் பேராசிரியர் இவ்வாய்வில் ஈடுபட்டார். ஜப்பானிய வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் நீண்ட விரிவுரையாற்றவில்லை. அவர் மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்தவில்லை. அவருடைய வழிகாட்டலில் மாணவர்கள் சுயமாக சிந்தித்துச் செயற்பட்டனர். தாமாகவே செயற்பட்ட உயர்தரமான எண்ணக்கருக்களைப் புரிந்துகொண்டனர். பேராசிரியர் ளுவபைடநச இவ்வாறான கற்பித்தல் முறை பாட அவதான முறைமையினூடாகவே வளர்ச்சி கண்டது எனக் கண்டறிந்தார். இப்பாட அவதான முறை பற்றிய அவரது பல நூல்கள் என்பன பெரிய அளவில் வாசிக்கப்பட்டன. அந்தஸ்தையும் பெற்றன.
இப் பின்புலத்தில் பாட அவதான முறை இன்று ஐக்கிய அமெரிக்கா, ஹொங்கொங், ஈரான், சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பாட அவதான முறை ஜப்பானில் தோற்றமுற ஒரு முக்கிய சமூகவியல் காரணி உண்டு. மேலைநாட்டவர் தனித்தே செயற்படுவர் என்றால் ஜப்பானியர்கள் எப்போதுமே குழுவாகச் செயற்படுகின்றவர்கள். மேலைநாடுகளில் ஆசிரியர்கள் குழுவாகச் செயற்படுவதில்லை. ஆனால் ஜப்பானியப் பாடசாலைகளில் ஆசிரியர்கள் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் பெரிய ஆசிரியர் ஓய்வறைகள் உண்டு. இதனால் பாட அவதானம் போன்ற புதிய முறைகளை அங்கு ஏற்படுத்த முடிகின்றது.

 மூலம் :- ccbtskky.blogspot.com/

மேலதிக வாசிப்புக்கு :-

https://en.unesco.org/news/historical-reconciliation-and-education-japan-role-unesco-commented-aigul-kulnazarova

 

 

 

 

கட்டுரைகள்

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் "ஆக்கம், விரிசிந்தனை, தற்துணிவு, தீர்மானம் எடுத்தல், பிரச்சினை விடுவி;த்தல், நுணுக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு சிந்தனை, அணியினராக வேலை செய்தல், தனியாள் இடைவினைத் தொடர்புகள்,...

கல்வி என்பதற்குப் பொதுவான பல வரையறைகள் உள்ளன. எல்லா வரையறைகளும் பொதுவான ஒரு கருத்து, நடத்தையில் விரும்பத்தகுந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் கல்வி. கல்வி என்பது வெறும் அறிவு மட்டுமல்ல, பண்புகள்,...

ஜப்பானிய ஆரம்பக்கல்வி உலகப்புகழ் வாய்ந்தது; அதற்கு ஒரு காரணம் அந்நாட்டின் கல்வி முறையில் காணப்படும் சமத்துவ அம்சம். ஆற்றல்களின் அடிப்படையில் மாணவர்களைப் பிரித்து வைத்துக் கற்பிக்கும் முறைமை...

"வரலாற்றுச் செயற்பாடுகள் என்பன வெறும் சம்பவங்களல்ல. அவற்றுக்கு ஓர் உட்புறம், அதாவது ஒரு சிந்தனைப் புறம் உள்ளது." ஆர். சி. கொலிங்வூட்வரலாற்றியலறிஞர். பெரிதும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மேற்கோள்...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் இலங்கையில் பொதுக் கல்வித் துறையில் மாணவர்களது கல்வி விருத்தியில் முக்கியமான செயற்பாட்டு அம்சம் கலைத்திட்ட அமுலாக்கம் ஆகும்.  கலைத்திட்ட அமுலாக்கமானது திட்டமிடப்பட்ட...

சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் ஆசிரியர் அறிமுகம் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் சகாப்தம் பெரும்பாலும் ஒரு தொழில்நுட்ப சகாப்தமாககருதப்படுகிறது. தொழில்நுட்பம், இன்று மிக முக்கியமான பாத்திரத்தை வகிக்கிறது.எங்கள்...

 சண்முகலிங்கம் தேவமுகுந்தன் ஆசிரியர் "பனிப்போர் காலம் முடிவடைந்தது உலகம் ஒரு ஒழுங்கில் அமெரிக்கா தலைமையில் பயணிக்க ஆரம்பிக்கின்றது. இந்த ஏகாதிபத்தியம் தனக்கு விசுவாசம் உள்ள கல்விமுறையினை...

வாழ்க்கைமுறை

பதட்டம், பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு விதங்களில் மனிதர்களைப் பாதிக்கிறது. பதட்டம் என்பது ஒரு மனநோயன்று.ஆனால், அதைத் தொடக்கத்திலேயே நாம் கிள்ளியெறிய மறந்தால் அது மனநோய்க்கு வித்தாகிவிடக்கூடும். எனவே...

கோபத்துக்குக் கொள்ளி வைப்போம்ஆனந்தத்தை அள்ளி வைப்போம் !” ‘கோபமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும், அறுபது வினாடி ஆனந்தத்தைத் தொலைத்து விடுகிறோம்’என்கிறார் ரால்ப் வால்டோ. ஆனந்தமும் கோபமும் எதிர் எதிர்...

இப்போதெல்லாம், தொழில்நுட்பம் குழந்தைகளின் வளர்ப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? ஆம், உண்மையில், தொழில்நுட்பம் இப்போதெல்லாம் எல்லா இடங்களிலும் ஆதிக்கம்...

சிவபாலன் இளங்கோவன், மனநல மருத்துவர் கல்வி மட்டுமல்ல; ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டினாலும்கூடக் குழந்தைகள் இந்தக் காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த இரண்டையும் கணக்கில்கொள்ளும்போது இந்தப்...

தடங்கள்

வி.அனோஜன் "நேரம் என்பது இவரது வாழ்வின் முக்கிய உயிர்நாடி. பாடசாலை என்றாலும் சரி ஆலயம் என்றாலும் சரி ஊரின் சமூகசேவை விடயங்கள் என்றாலும் சரி கடிகாரத்தின் முட்களை விட வேகமாகச்சுழன்று முன்வரிசையில்...

ச. தேவமுகுந்தன் ஆறுமுகம் சரஸ்வதி தம்பதிகளுக்கு மூன்றாவது மகனாக உதித்தவர் திருமுருகன். தாயும் தந்தையும் ஆசிரியர்கள் என்பதோடு சைவ பாரம்பரிய குடும்ப பின்னணியையும் கொண்டவர்கள், அன்பும் பண்பும்...

18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் – 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் தொழிலாளிகள் பலரும் நாளொன்றுக்கு 12 முதல் 18 மணி நேரக் கட்டாய வேலை செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்....

- மதுசூதனன் தெ. -  பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே மகா வித்துவான்கள், புலவர்கள், கணக்காயர்கள், கவிராயர்கள் போன்றோர்கூடப் பழந்தமிழ் நூல்கள் பற்றிப் பெருமளவு அறியாமையில் மூழ்கிக் கிடந்தனர்....

சினிமா

சினிமா

பொறியியல் படிப்பை கஷ்டப்பட்டு முடித்த கார்த்திக்கிற்கு (ஹரீஷ் கல்யாண்) திருமணம் செய்துவைக்க பெற்றோர் முடிவெடுத்து, பெண் பார்க்கப் போகிறார்கள். ஆனால், தவறான வீட்டிற்குப் போய்விடுகிறார்கள்....

சினிமா

இந்த உலகம் இயங்குவதே பற்றுதலால் தான். ஏதோவொன்றின் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றுதான் நம்மை, அதை நோக்கி இழுத்துச் செல்கிறது. பிடித்தோ பிடிக்காமலோ, எல்லாவற்றையும் மீறி நம்மை அதன்மீது பற்றி அழுந்தச்...

சினிமா

சினிமா என்பது பொழுதுபோக்கு என்பதைத் தாண்டி சமூகத்துக்குப் பல விஷயங்களைப் போதிக்கும் தளமாகவும் இருக்கிறது. அதனால் அடுத்த 18 நாட்களும் உலக அரங்கில் வெளிவந்த வைரஸ் தொற்று பற்றிய தரமான உலக சினிமாவைப்...

சினிமா

தங்கள் அடையாளத்தைத் தொலைக்க விரும்பாத ஐந்து இளம் சகோதரிகளின் இயலாமை நிறைந்த போராட்ட வாழ்வே ‘முஸ்டாங்க்’ (Mustang). 2015-ல் ஆஸ்கர் விருதுக்குத் தேர்வுசெய்யப்பட்ட இந்த துருக்கிய திரைப்படம் பெண்ணியத்...

ஆன்மீகம்

ரதிகலா புவனேந்திரன்நுண்கலைத்துறைகிழக்குப் பல்கலைகழகம்.   வந்தாரை வாழ வைக்கும் வன்னி மண்ணின் தலை சிறந்த ஊர்களில் முல்லைத்தீவும் ஆகும். இங்கு பழமையும், தொன்மையும் வாய்ந்த ஆலயங்களுள்...

குருந்தூர் மலையில் கிடைத்திருப்பதுஎண் பட்டைகளைக் கொண்ட அஷ்டதாராலிங்கம் ஆகும். காஞ்சி கைலாசநாதர்கோவிலிலும், திருவதிகை கோவிலிலும் கும்பகோணம் கூந்தூர் முருகன் கோவிலிலும் காணப்படுகிறது. இதன்...

உளவியல்

தன்னம்பிக்கைக்கும் கர்வத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் நிறைய பேருக்குத் தெரிவதில்லை. இரண்டுக்கும் இடையே நூலிழை வித்தியாசம் தான் இருப்பது போலத் தோன்றினாலும் அவை தரும் விளைவுகளில் மலைக்கும்...

- கி.புண்ணியமூர்த்தி- பிள்ளைப்பருவத்துக்கும் முதிர்ச்சிப் பருவத்துக்கும் இடைப்பட்ட பருவமே கட்டிளமைப்பருவமாகும். இப்பருவத்தில் ஒருவர் பிள்ளையுமல்ல முதிர்ந்தவருமல்ல இப் பருவம். ஆண், பெண் இரு...

புத்தகங்கள்

நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கும் மாணவர்களை உருவாக்குவது மட்டும் அல்ல ஒரு பள்ளியின் கடமை. விளையாட்டு வீரனை, நல்ல படைப்பாளியை, நல்ல பேச்சாளனை, நல்ல கவிஞனை, நல்ல நடிகனை, நல்ல சமூகப் போராளியை, நல்ல தலைவனை...

- அலெக்ஸ் பரந்தாமன்- ஈழத்து எழுத்தாளர் மா.சிவசோதி அவர்களின் இரண்டாவது சிறுகதைத்தொகுப்பும் மூன்றாவது வெளியீடுமாக பொதுவெளிக்கு வந்துள்ளது. ஜீவநதி வெளியீடாக 104 பக்கங்களுடன், 350/= விலையைத் தாங்கி...

குழந்தை ம.சண்முகலிங்கம்  அரங்கியல் பற்றிய அறிவுத்தேடல் அவசியப்பட்டுக் கொண்டு செல்லும் இக்காலக்கட்டத்தில் ''அரங்கியல்" என்று தலைப்பிடப்பட்ட இத்தொகுப்பு முக்கியமானதொரு படைப்பாக அமையும் எனக்...

தமிழ்த்தத்துவங்கள்

1. போர் என்பது ஆயுதம் ஏந்திய அரசியல், அரசியல் என்பது ஆயுதம் ஏந்தாத போர். —மா சே துங 2. துப்பாக்கியைக் கொண்டே உலகமுழுவதையும் திருத்தி அமைக்கலாம் என்று நம்மால் சொல்ல முடியும். போரைக் கொண்டே போரை...

 {youTube}/vQNdBDuis98{/youtube}1. இந்த உலகமே உன்னை திரும்பி பார்க்க வேண்டுமென்றால் நீ யாரையும் திரும்பி பார்க்காதே -  02. எதிர்பார்த்த போது கிடைக்காத வெற்றி எத்தனை முறை கிடைத்தாலும் அது...

X

Right Click

No right click